Ne e ndihmojmë botën të rritet që nga viti 2004

Transformatori aktual 20-35kV