Ne e ndihmojmë botën të rritet që nga viti 2004

Transformatori aktual i tipit të shiritit