Ne ndihmojmë botën që po rritet që nga viti 2004

Karakteristikat e Arrestuesve Konvencionale

1. Kapaciteti aktual i kapësit të oksidit të zinkut është i madh
Kjo kryesisht reflektohet në aftësinë e rrufe -kapësve për të thithur mbitensione të ndryshme rrufeje, mbitensione kalimtare të frekuencës së fuqisë dhe mbitensione të funksionimit. Kapaciteti aktual i rrjedhës së kapësit të oksidit të zinkut të prodhuar nga Chuantai plotëson plotësisht ose madje tejkalon kërkesat e standardeve kombëtare. Treguesit si niveli i shkarkimit të linjës, kapaciteti i absorbimit të energjisë, toleranca e ndikimit të lartë aktual 4/10 nanosekonda dhe kapaciteti aktual i valës katrore 2ms kanë arritur nivelin kryesor vendas.

2. Karakteristikat e shkëlqyera mbrojtëse të kapësve të oksidit të zinkut
Kapësi i oksidit të zinkut është një produkt elektrik i përdorur për të mbrojtur pajisje të ndryshme elektrike në sistemin e energjisë nga dëmtimet e mbitensionit, dhe ka performancë të mirë mbrojtëse. Për shkak se karakteristika jo-lineare volt-amper e pllakës së valvulave të oksidit të zinkut është shumë e mirë, kështu që vetëm disa qindra rryma mikroamper mund të kalojnë nën tensionin normal të punës, është e lehtë të hartohet një strukturë pa boshllëqe, në mënyrë që të ketë mbrojtje të mirë performanca, pesha e lehtë dhe madhësia e vogël. veçori. Kur pushton tensioni i tepërt, rryma që rrjedh përmes pllakës së valvulës rritet me shpejtësi, dhe në të njëjtën kohë amplituda e mbitensionit është e kufizuar, dhe energjia e mbitensionit lirohet. Pas kësaj, pllaka e valvulës së oksidit të zinkut kthehet në një gjendje me rezistencë të lartë, në mënyrë që sistemi i energjisë të funksionojë normalisht.

3. Performanca e vulosjes së kapësit të oksidit të zinkut është e mirë
Elementi kapës miraton një xhaketë të përbërë me cilësi të lartë me performancë të mirë të plakjes dhe hermetizim të mirë, dhe masa të tilla si kontrolli i ngjeshjes së unazës vulosëse dhe shtimi i ngjitësit. Xhaketa qeramike përdoret si një material vulosës për të siguruar vulosje të besueshme dhe performancë të qëndrueshme të kapësit.

4. Vetitë mekanike të kapësve të oksidit të zinkut
Konsideroni kryesisht tre faktorët e mëposhtëm:
Forca e tërmetit;
PressurePresioni maksimal i erës që vepron mbi kapësen
End Fundi i sipërm i kapësit mban tensionin maksimal të lejuar të telit.

5. Performanca e mirë e dekontaminimit të kapësit të oksidit të zinkut
Arrestuesi pa oksid zinku ka rezistencë të lartë ndaj ndotjes.
Niveli aktual i distancës së zvarritjes të përcaktuar nga standardi kombëtar është:
AreaZona e ndotjes së mesme të Klasës II: distanca e zvarritjes 20mm/kv
Area Zona e ndotjes së rëndë të nivelit III: distanca e zvarritjes 25mm/kv
⑶ Shkalla IV, zonë jashtëzakonisht e rëndë e ndotjes: distanca e zvarritjes 31mm/kv

6. ai besueshmëri e lartë e funksionimit të kapësve të oksidit të zinkut
Besueshmëria e funksionimit afatgjatë varet nga cilësia e produktit dhe nëse zgjedhja e produktit është e arsyeshme. Cilësia e produkteve të saj ndikohet kryesisht nga tre aspektet e mëposhtme:
A. Racionaliteti i strukturës së përgjithshme të arrestuesit;
B Karakteristikat volt-amper dhe karakteristikat e rezistencës ndaj plakjes së valvulave të oksidit të zinkut
C Performanca e vulosjes së kapësit.

7. Toleranca e frekuencës së fuqisë
Për arsye të ndryshme të tilla si tokëzimi njëfazor, efekti i kapacitetit të linjës së gjatë dhe hedhja e ngarkesës në sistemin e energjisë, do të shkaktojë rritjen e tensionit të frekuencës së energjisë ose do të prodhojë mbitension të përkohshëm me amplituda të lartë. Arrestuesi mund të përballojë një frekuencë të caktuar fuqie brenda një periudhe të caktuar kohe. Aftësia për të rritur tensionin.


Koha e postimit: 29 Shtator -2020